การสำรวจการกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์

วันที่ 26 เมษายน 2565 

             นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางสาวเปรมจิต โทนะบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้พาคณะวิจัยของ บจก.คันโตโนซาน สัมภาษณ์เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอาหารปลอดภัยบ้านสวนป่าน ในเรื่อง การสำรวจการกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย ณ เครือข่ายศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 🌱🌿

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น