งานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ปี 2565

       วันที่ 30 มีนาคม 2565
นางสาวฐิติมา กลางจิตร์  เกษตรอำเภอวัดโบสถ์  พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขันทำอาหาร คาว-หวาน จากตาลโตนด โดยมีท่านเกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายวีระ  บัวจันทร์  พร้อมทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกมาเยี่ยมเยียนเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  การประกวดแข่งขันทำอาหาร คาว-หวาน จากตาลโตนด จำนวน 3 เมนู ดังนี้ 1.เมนูบังคับ ได้แก่  ปลาร้าหัวตาล 2. เมนูอาหารคาว 3. เมนูอาหารหวาน โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 6 กลุ่ม  เข้าประกวด  ได้แก่  ตำบลวัดโบสถ์ 2 กุล่ม   ตำบลท่างาม 1 กลุ่ม   ตำบลคันโช้ง     1 กลุ่ม  ตำบลท่างาม  1 กลุ่ม  และ ตำบลบ้านยาง 1  กลุ่ม  ณ “งานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ปี 2565” โดยอำเภอวัดโบสถ์ มีพื้นที่ปลูกตาลโตนด ประมาณ 4,000 ต้น  แบ่งออกเป็น 3  ตำบล (1) ท้อแท้ 1,700 ต้น  (2) ท่างาม 1,400 ต้น และ (3) ตำบลบ้านยาง 900 ต้น จะให้ผลผลิตช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น