ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบหมายให้ นางสาวเปรมจิต
โทนะบุตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลบ้านยาง และตำบลท่างาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น