ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา โดยนางประโลม ทองดอนคำ ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ต.ท้อแท้ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก อยู่ในช่วงการผลิตน้ำตาลสดในรอบการผลิต ปี 2565 เป้าหมายการผลิต 20,000 ขวด และเตรียมปั๊มวันที่การผลิต และวันที่หมดอายุบนฉลากสติ๊กเกอร์ข้างขวด เพื่อไว้จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชนทั่วไป หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ 087-2115404 ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขวัญใจพัฒนา ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น