การจัดประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

    นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จัดประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปตำบลคันโช้ง หมู่ที่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น