การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

    นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอวัดโบสถ์ ครั้งที่ 6/2565  เดือนมิถุนายน 2565 โดยมี นายสุพจน์  รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอวัดโบสถ์ ทำการชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวมถึงเน้นย้ำการบันทึกข้อมูล ThaiQM เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น