การติดตามแปลงผัก “โครงการตำรวจพันธุ์ดี อำเภอวัดโบสถ์”

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

  นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ติดตามแปลงผัก “โครงการตำรวจพันธุ์ดี อำเภอวัดโบสถ์” ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยสารชีวภัณฑ์ เช่น สารสกัดสะเดา เชื้อราบิวเวอร์เรีย และการจัดการแปลงปลูกพืช เพื่อลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น