ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

Facebook :: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052871091677

โทร: 055-291578 

Fax: 055-291578

Email :: kasetwatbot@hotmail.com